Zdajprawko
L

Kadra instruktorska

Marcin

Marcin

Instruktor nauki jazdy kat. B. Student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Marcin

Michał

Instruktor jazdy kat. B. Student poznańskiego UAM na Wydziale Historii - Collegium Historicum.

Marcin

Renata

Instruktor jazdy kat. B. Wykształcenie średnie. Pracuje bo lubi; a nie bo musi.

Arek

Arek

Instruktor jazdy kat. B. Z zawodu technik hotelarstwa z zamiłowania i pasji instruktor nauki jazdy.

Krzysztof

Krzysztof

Instruktor jazdy kat. B. Absolwent (mgr inż.) Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie

Jacek

Jacek

Instruktor jazdy kat. B. Wykształcenie wyższe – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, specjalność Zarządzanie Środowiskiem.

Jacek

Jacek

Instruktor nauki jazdy kat. B. Student Politechniki Poznańskiej na Wydz. Budowy Maszyn i Zarządzania.

Dawid

Dawid

Instruktor nauki jazdy kat. B. Student Akademii Rolniczej w Poznaniu na Kierunku Technologia Drewna.

Marcin

Marcin

Akademia Medyczna w Poznaniu - specjalność ratownictwo medyczne, Ratownik Medyczny; dyplom uzyskania tytułu zawodowego, Młodszy Chorąży rezerwy

Krzysztof

Krzysztof

Akademia Medyczna w Poznaniu - specjalność ratownictwo medyczne, Ratownik Medyczny; dyplom uzyskania tytułu zawodowego

Zygfryd

Zygfryd

Instruktor nauki jazdy kat. B.

Magda

Magda

Instruktor jazdy kat. B. Jest osobą pogodną i cierpliwą dla kursantów.

Piotr

Piotr

Instruktor nauki jazdy kat. A.

Maciej

Maciej

Instruktor nauki jazdy kat. B. Wykształcenie średnie.

Marian

Marian

Instruktor nauki jazdy kat. B.